You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Merknamen en aanduidingen

thyssenkrupp kunststof merknamen en aanduidingen

Elke dag komen er weer nieuwe namen bij voor bestaande kunststoffen. Het is vrijwel ondoenlijk om dit bij te houden. Helaas zorgen deze handelsnamen wel voor veel verwarring. Een vrij bekende is bijvoorbeeld acrylaat. Acrylaat is ook bekend als perspex en plexiglas. Alle drie zijn gemaakt van PMMA en zijn hetzelfde. Met behulp van deze lijst bieden wij u de mogelijkheid om een type / soort / naam van een kunststof te achterhalen.

Download hier onze lijst met namen & afkortingen.

Aan deze TKSP lijst kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. Opgegeven gegevens dienen als richtwaardes, waaraan eveneens geen rechten kunnen worden ontleend. De genoemde gegevens zijn gebaseerd op opgave van fabrikanten.

Wij hebben diverse afdelingen met wie u direct contact kan opnemen.