You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Wij staan voor kwaliteit

Wij willen een betrouwbare partner zijn en investeren voortdurend in de kwaliteit van onze organisatie en medewerkers. Wij zijn sinds december 2016 ISO gecertificeerd en wel met het ISO-9001 certificaat conform de nieuwste normen.

ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van thyssenkrupp Plastics Nederland zelf.

De voordelen van ISO certificering voor u en voor ons:

- ISO certificering helpt om de bedrijfsprocessen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren.

- Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder taken, verantwoordelijkheden en communicatiestructuren.

- Verhoging van efficiëntie, wat kan resulteren in kostenbesparingen.

- Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geïdentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.

- Klant en klanttevredenheid staat centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.

Wij hebben diverse afdelingen met wie u direct contact kan opnemen.